Prijava konsolidacije financijskih izvješća

Datum: 11.04.2019, Četvrtak
Autor: Š.G.

      U skladu s čl. 34. st. 9. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. do 116/18.) matično društvo treba obvezu konsolidacije financijskih izvješća Prijaviti Registru godišnjih financijskih izvješća najkasnije do 30. travnja 2019. za prethodnu godinu.

      Na FINI-im stranicama može se naći obrazac za prijavu obveze konsolidacije koji sadrži podatke o:

  • o matičnome društvu i to: obveznik konsolidacije, OIB, matični broj, naziv, adresa (ulica, kućni br., br. pošte, mjesto), datum prijave obveze konsolidacije, godina izvješćivanja (godina za koju je potrebno predati konsolidirani GFI) i
  • podatke o ovisnim društvima uključenim u konsolidaciju i to: red. br., država sjedišta, OIB (ako je ovisno društvo rezident RH) / identifikator ovisnoga društva nerezidenta RH, naziv i postotni udio matičnoga društva u ovisnom društvu.

     Obrazac se može naći na adresi: https://www.fina.hr/godisnji-financijski-izvjestaji/obrasci.

Povratak na vijesti