Prijava za potpore male vrijednosti do 15. svibnja

Datum: 08.05.2009, Petak
Autor: Š.G.

U
Narodnim novinama br. 53. od 4. svibnja 2009. objavljeni su:*
*Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice
obveznika poreza na dobit na brdsko-planinskim
+ područjima,**Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne
olakšice obveznika poreza na dobit na područjima
posebne državne skrbi i*
+ *Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice
obveznika porez na dobit na području Grada Vukovara*
*Prema navedenim pravilnicima, *porezni obveznici koji
obavljaju djelatnost na brdsko-planinskim područjima,
područjima posebne državne skrbi odnosno na području Grada
Vukovara obvezni su do 15. svibnja*podnijeti Ministarstvu
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i
(presliku) Poreznoj upravi mjerodavnoj prema sjedištu,
odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu obveznika
poreza na dobitak, obrasce za prijavu i to:*
*Obrazac POBPP – za porezne obveznike koji obavljaju
+ djelatnost na brdsko-planinskim područjima,**Obrazac
POPPDS – za porezne obveznike koji obavljaju
djelatnost na područjima posebne državne skrbi,*
+ *Obrazac POGV – za porezne obveznike koji obavljaju
djelatnost na području Grada Vukovara.*
*U obrascima se posebno zahtijevaju podatci o *obvezniku
poreza na dobitak*, podatci o *registriranim djelatnostima*
koje obveznik poreza na dobitak obavlja na tim područjima u
godini za kuju se prijavljuje porezna olakšica te *podatci o
zaposlenicima* na neodređeno vrijeme kod obveznika poreza na
dobitak u djelatnostima koje obavlja na tim područjima u
godini za koju se podnosi prijava za korištenje porezne
olakšice i podatci o *korištenju potpora male vrijednosti*
za godinu za koju se podnosi prijava za korištenje olakšice
i prethodne dvije godine.*

*Osim navedenih obrazaca obveznik poreza na dobitak treba
dostaviti i *Izjavu danu pod materijalnom i kaznenom
odgovornošću o svim drugim potporama* male vrijednosti koje
je obveznik poreza na dobitak primio tijekom prethodne dvije
i tijekom tekuće godine (tijekom 2008. u ovom
slučaju).

Povratak na vijesti