Prijedlog dopune Zakona o trošarinama za oslobođenje plaćanja trošarina na gorivo koje se koristi za brodove u turističke svrhe u nacionalnoj plovidbi

Datum: 04.01.2013, Petak
Klasa: 410-19/12-03/06
Davatelj: Carinska uprava

Vezano za vaš podnesak od 12 studenog 2012 godine kojim opetovano predlažete u ime privatnih brodara vlasnika brodova koji se koriste u turističke svrhe višednevna krstarenja i jednodnevni izleti u nacionalnoj plovidbi da se cijena goriva za obavljanje te djelatnosti regulira na način da se uvede oslobođenje od plaćanja trošarine u Zakonu o trošarinama odnosno da se omogući korištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom kako bi se pripremili za uvjete jedinstvenoga tržišta Europske Unije te bi se stekli uvjeti za povećanje konkurentnosti naših brodara a da se u članku 79 Zakona u stavku 1 iza točke 1 doda nova točka 2 koja bi glasila 2 energente koji se otpremaju i koriste za pogon brodova za prijevoz ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja