Prijedlog novog Obrasca PDV-a

Datum: 26.11.2014, Srijeda


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost donesen je u Saboru na 15. sjednici 25. studenoga 2014.

Izmjenom i dopunom tog Zakona, očekuje se i izmjena Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji određuje poreznu prijavu i sadržaj porezne prijave, Obrazac PDV.

Porezna uprava objavila je prijedlog novog Obrasca PDV, može se vidjeti ovdje.

Povratak na vijesti