Prijenos imovine iz predstavništva koji je prestao postojati u podružnicu

Datum: 18.10.2013, Petak
Klasa: 410-19/13-01/142
Davatelj: Porezna uprava

    Podnositelj upita obratio se u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Naime, društvo A iz Austrije imalo je Predstavništvo društva A na području Republike Hrvatske za potrebe obavljanja promidžbenih aktivnosti. Od 1. srpnja 2013. Predstavništvo je prestalo postojati po sili zakona, a društvo A kao osnivač odlučilo je osnovati Podružnicu društva, koja bi se bavila promidžbenim aktivnostima. Za potrebe obavljanja promidžbe društvo A je odlučio prenijeti i ugovore o radu (zaposlene) i dati im na raspolaganje svu imovinu potrebnu za nastavak promidžbe u jednakom, neizmijenjenom obliku kao što je to bilo za potrebe Predstavništva. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje da li prijenos imovine predstavlja isporuku koja podliježe oporezivanju PDV-om.

    Obzirom da su temeljem članka 83. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 87/08. do 68/13.) postojeća predstavništva poduzetnika iz Europske unije prestati postojati po sili zakona, osnivači takvih predstavništava koji namjeravaju nastaviti s poslovanjem u Republici Hrvatskoj trebali su promijeniti oblik poslovanja na način da osnuju lokalnu podružnicu ili povezano trgovačko društvo.

    Sukladno navedenoj odredbi društvo A je radi nastavka poslovanja u Republici hrvatskoj osnovalo podružnicu kako bi preko nje nastavili s obavljanjem djelatnosti koju je prije obavljalo Predstavništvo. Obzirom na navedeno sva imovina i djelatnici Predstavništva postali su imovinom podružnice.

    U vezi s navedenim napominjemo da je u konkretnom slučaju predstavništvo po sili zakona preoblikovano u podružnicu kako bi društvo A moglo nastaviti s poslovanjem u Republici Hrvatskoj. Stoga u ovom slučaju nije došlo do isporuke koja u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. i 99/13. – Rješenje USRH) podliježe oporezivanju PDV-om.

    Nadalje u vezi prijenosa osobnih automobila s predstavništva na podružnicu napominjemo da je do promjene predstavništva u podružnicu došlo temeljem Zakona o trgovini, stoga se u konkretnom slučaju radi o stjecanju rabljenih motornih vozila koje u smislu čl. 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 157/13. i 108/13. ne dovodi do nastanka i obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila.

Povratak na mišljenja