Prijenos porezne obveze pri isporuci istrošenog materijala

Datum: 11.02.2015, Srijeda
Klasa: 410-19/14-01/572
Davatelj: Porezna uprava

  
Upit o prijenosu porezne obveze pri isporuci istrošenog materijala. U upitu se navodi da porezni obveznik prodaje alat od tvrdog metala kupcu u Hrvatskoj te isti kupuje od njega kao „istrošeni materijal“ kada alat postane neupotrebljiv u proizvodnji. Nadalje, porezni obveznik prodaje taj materijal drugom kupcu te se postavlja pitanje treba li pri isporuci primijeniti prijenos porezne obveze na temelju čl. 75. st. 3. t. b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).
Odredbama čl. 75. st. 3. t. b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obave isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada.
Prema odredbama čl. 152. st. 3. t. a) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14.) isporukom rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovo upotrijebiti već se kao takav koristi kao sirovina u proizvodnji drugih proizvoda ali je izgubio svoju prvobitnu funkciju, kvalitetu, izgled i slično te otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada i djelomično obrađenog otpada osobito se smatra isporuka željeznog i neželjeznog otpada, metalnih otpadaka i rabljenih materijala, uključujući poluproizvode nastale kod prerade, proizvodnje ili taljenja željeza ili neželjeznih metala i njihovih slitina.
Slijedom navedenog, ukoliko se radi o rabljenom materijalu koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti jer je izgubio svoju prvobitnu funkciju, kvalitetu i izgled, već se koristi kao sirovina u proizvodnji drugih proizvoda, primatelj isporuke koji je upisan u registar obveznika PDV-a obvezan je platiti PDV dok isporučitelj izdaje račun bez PDV-a s naznakom „prijenos porezne obveze“ ili „reverse charge“.
 

Povratak na mišljenja