Prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave

Datum: 11.12.2015, Petak
Klasa: 350-01/15-02/408
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vaših upita u vezi izrade parcelacijskog elaborata za potrebe prijenosa dijelova čestica zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave dajemo mišljenje kako slijedi Prema odredbi članka 170 stavka 1 Zakona o prostornom uređenju Nar nov br 153 13 vlasnik neizgrađenog i neopterećenog zemljišta na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje infrastrukture ili građevine javne namjene koje ne može biti vlasnik može to zemljište prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave Prema odredbi članka 172 stavka 2 Zakona o prostornom uređenju vlasniku prenesenog zemljišta iz članka 170 toga Zakona pripada i naknada troškova izrade parcelacijskog elaborata ako je isti bio potreban za prijenos zemljišta Slijedom navedenog a pri tom uzimajući u obzir da je Zakonom o prostornom uređenju propisano da vlasniku prenesenog zemljišta iz članka 170 Zakona o prostornom uređenju pripada naknada troškova izrade parcelacijskog elaborata ako je isti bio potreban za prijenos zemljišta mišljenja smo da je izradu parcelacijskog elaborata dužan zatražiti te troškove izrade istog snositi vlasnik prenesenog zemljišta iz članka 170 Zakona o prostornom uređenju a kojem je vlasniku prema spomenutoj odredbi Zakona naknadu troškova izrade parcelacijskog elaborata dužna isplatiti jedinica lokalne samouprave ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja