Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika

Datum: 01.02.2018, Četvrtak
Autor: I.P.

    Na našim internetskim stranicama objavljen je prilog časopisu RRiF br. 2/18. -  Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika. Teme koje se mogu pročitati u prilogu su sljedeće:

 • Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
 • Sklapanje ugovora koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama za proračunske korisnike
 • Mogućnosti zaduživanja i davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini
 • Nove posljedice nedonošenja proračuna
 • Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi
 • Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u postupcima javne nabave
 • Plaća i materijalna prava lokalnih čelnika koji profesionalno obnašaju dužnost
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu za proračunske i izvanproračunske korisnike
 • Novi kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
 • Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava

Prilogu se može pristupiti ovdje.

Povratak na vijesti