Primici koji se ne smatraju dohotkom

Datum: 03.02.2016, Srijeda
Klasa: 410-01/16-01/246
Davatelj: Porezna uprava

Na postavljeni upit u svezi poreznog tretmana „kapare koju fizička osoba primi za kupnju građevinskog zemljišta od stranog državljanina“ u slučaju odustajanja istog od kupnje, odgovaramo u nastavku:
Člankom 9. stavkom 2. točkom 2.4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici od otuđenja osobne imovine, osim imovine iz članka 27.a toga Zakona.
Odredbom članka 9. stavka 4. Zakona propisano je da se primici iz stavka 2. i 3. toga članka smatraju oporezivim dohotkom, ako su u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 5. stavka 2. toga Zakona.
Isto tako, primici ostvareni od otuđenja osobne imovine smatraju se poslovnim primicima od samostalne djelatnosti ako se prodaja obavlja kontinuirano, odnosno ako se naziru elementi samostalnosti, trajnosti s namjerom ostvarivanja dohotka/dobiti ili ako je to osnovna djelatnost poreznog obveznika.
Slijedom navedenog, ako fizička osoba ostvari primitak po osnovi prodaje zemljišta u budućnosti, a koje je osobna imovina te fizičke osobe, tako ostvareni primitak (kapara) ne podliježe obračunu, obustavi i uplati predujma poreza na dohodak i možebitnog prireza porezu na dohodak pod uvjetom da ostvareni primitak nije u svezi s gospodarstvenom djelatnošću odnosno pod uvjetom da se ne naziru elementi samostalnosti, trajnosti s namjerom ostvarivanja dohotka ili dobiti te da se ne radi o osnovnoj djelatnosti poreznog obveznika.

Povratak na mišljenja