Primijenjen Zakon o poticanju razvoja maloga gospodarstva

Datum: 21.06.2007, Četvrtak
Autor: Š.G.

Subjektima *maloga gospodarstva* smatraju se fizičke i pravne osobe koje ostvaruju godišnji promet do 216 milijuna kn ili imaju ukupnu aktivu (obveznici poreza na dobitak) ili dugotrajnu imovinu (obveznici poreza na dohodak) do vrijednosti 108 milijuna kn. Tako je od 26. lipnja 2007. od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov. br. 63. od 18.6.2007.) proširena skupina maloga gospodarstva u odnosu na dosadašnje limite (16 milijuna godišnjeg prometa odnosno 8 milijuna zbroj bilance odnosno dugotrajne imovine). Izvorni tekst Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva objavljen je u Nar. nov. br.29/02.

U tom smislu redefinirano je i *mikro gospodarstvo*. Tako se mikro
subjektom maloga gospodarstva smatra fizička i prava osoba koja
zapošljava prosječno manje do 10 zaposlenika; godišnji promet do 14
milijuna kn ili ukupnu aktivnu (za obveznike poreza na dobitak) odnosno
dugotrajnu imovinu za obveznike poreza na dohodak do 7 milijuna kn.

Za malo gospodarstvo predviđene su i mjere za *davanje potpora za
stručnu izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika*.

Poticajne mjere utvrđene tim Zakonom mogu se ostvariti sukladno
propisima o državnim potporama. Za provedbu Zakona mjerodavno je
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Ulica grada Vukovara 78
Zagreb, (www.mingorp.hr
).

Povratak na vijesti