Primjena odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u dijelu vezanom uz oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina

Datum: 17.11.2015, Utorak
Klasa: 410-01/15-01/2665
Davatelj: Porezna uprava

Primjena odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica u dijelu vezanom uz oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
​Temeljem zaprimljenog Izvješća pučke pravobraniteljice za 2014. godinu i danu preporuku da se izmijeni tumačenje Porezne uprave u mišljenju KLASA: 410-20/05-01/66, URBROJ: 513-07-21-01/05-2 od 27. listopada 2005. godine „Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica – oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina“, sve sukladno Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3817/2009 od 19. prosinca 2012. godine, daje se dopuna predmetnog mišljenja.
U predmetnom mišljenju izneseno je tumačenje Porezne uprave prema kojem se smatra da stan – poslovni prostor, koji je bio predmet konkretne kupnje temeljem sklopljenog kupoprodajnog ugovora, nema obilježje vjerskog objekta. Obzirom na navedeno smatra se da se u konkretnom slučaju ne može primijeniti oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem članka 17. stavka 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine, br. 83/2002).
Prema članku 17. stavku 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljište za izgradnju vjerskih objekata  bez obzira na način stjecanja ovih nekretnina.
Naime, Ustavni sud u svojoj Odluci „primjećuje da se utvrđenjima nema što prigovoriti jer članak 17. stavak 5. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, gramatički čitan, doista tako i glasi“ međutim također smatra „da je način na koji su nadležna upravna tijela i Upravni sud tumačila i primijenila mjerodavno pravo isuviše formalistički te da nema svoje racionalno opravdanje“. Ustavni sud također navodi kako je bilo potrebno „ispitati navode podnositelja, odnosno prikupiti potrebne podatke iz kojih bi bilo razvidno za koje se namjene koristi predmetni prostor nakon izvršene kupoprodaje, odnosno u vrijeme donošenja odluke o utvrđenju porezne obveze na tu kupoprodaju“.
Slijedom navedenog, u svakom konkretnom slučaju, prilikom stjecanja nekretnina od strane vjerske zajednice, utvrdit će se u koju svrhu će se koristiti predmetna nekretnina, a radi utvrđivanja prava na oslobođenje od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina. Isto se naime dokazuje dozvolom za promjenu namjene i uporabu građevine odnosno izjavom stranke uz obvezu da predmetnu dozvolu porezni obveznik dostavi nakon što istu pribavi. Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine pribavlja se sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 158/13).

Povezano mišljenje: Klasa: 410-20/05-01/66 koje možete vidjeti ovdje.

Povratak na mišljenja