Primjena propisa o posebnim porezima na bezalkoholna pića

Datum: 30.03.2010, Utorak
Klasa: 410-19/10-01/7
Davatelj: Carinska uprava

Na vaš upit može li se proizvođaču bezalkoholnih pića izdati odobrenje za ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta u smislu Zakona o trošarinama iz razloga odgode plaćanja posebnog poreza u nastavku odgovaramo Radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU u području trošarina donesen je Zakon o trošarinama koji je objavljen u Narodnim novinama broj 83 09 a koji je stupio na snagu 1 siječnja 2010 godine Odredbama predmetnog Zakona obuhvaćeni su samo oni trošarinski proizvodi koji su harmonizirani na nivou EU odnosno Zakon uređuje trošarinski sustav oporezivanja ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja