Primjena snižene stope PDV-a

Datum: 31.07.2019, Srijeda
Klasa: 410-19/19-02/244
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik je postavio upit o primjeni snižene stope PDV-a od 13% na isporuku netretirane uljane repice i suncokreta. U upitu se navodi da se u praksi pojavilo pitanje primjene članka 38. stavka 3. točke j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) i članka 47. stavka 2. točke j) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17 i 1/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) pri prodaji uljane repice i suncokreta koji se ne prodaju kao sjeme, odnosno nisu tretirani da bi postali sjemenska roba (roba namijenjena daljnjoj sadnji), već se prodaju netretirani i kao takvi nemaju svojstva koja bi ih činila pogodnima za daljnju proizvodnju uljane repice i suncokreta, a kupci su ju slobodni koristiti za proizvodnju primjerice ulja ili ju tretirati kako bi od nje dobili sjemensku robu. Postavljeno je pitanje smatraju li se netretirana uljana repica i suncokret za koje se ne zna za što će ih kupac upotrijebiti, sjemenom ili ne i ovisno o tome koja stopa PDV-a se primjenjuje na takvu robu.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Člankom 38. stavkom 3. točkom j) Zakona o PDV-u i člankom 47. stavkom 2. točkom j) Pravilnika o PDV-u propisano je da se PDV-om po stopi od 13% oporezuje isporuka sadnica i sjemenja te da se sjemenjem u smislu ove točke, između ostalog, smatraju:

• sjeme uljane repice, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1205 i

• suncokretovo sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1206

Sukladno tumačenju Carinske uprave koja je nadležna za razvrstavanje proizvoda u KN oznake, prema Kombiniranoj nomenklaturi sjeme uljane repice razvrstava se u KN oznaku 1205, a sjeme suncokreta u KN oznaku 1206 bez obzira na namjenu (merkantilno, za sjetvu, za proizvodnju ulja, hrana za ptice, itd.).

Prema tome, snižena stopa PDV-a od 13% primjenjuje se na sjeme uljane repice i suncokretovo sjeme iz navedenih KN oznaka propisanih člankom 47. stavkom 2. točkom j) Pravilnika o PDV-u, neovisno o njihovoj namjeni.

Povratak na mišljenja