Primjena snižene stope PDV-a od 13%

Datum: 17.01.2020, Petak
Klasa: 410-19/19-02/374
Davatelj: Porezna uprava

Društvo "B", iz Zagreba, u svom dopisu navodi da njihov klijent A obavlja djelatnost proizvodnje pekarskih proizvoda i slastica u svojem proizvodnom pogonu te iste prodaje kroz svoje prodajne objekte koji imaju obilježja mješovite trgovačko -ugostiteljske namjene. Navedeni objekti se, kako je navedeno, prema posebnim propisima odnosno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ smatraju ugostiteljskim objektima te klijent A ispunjava uvjete propisane posebnim propisima da može obavljati ugostiteljsku djelatnost u istima. Kako se navodi u dopisu slastice (torte i kolači) pripremaju se u proizvodnim pogonima društva te se prethodno narezani, dopremaju u ugostiteljski objekt u kojem se poslužuju kupcima u primjerenoj ambalaži i spremni su za konzumaciju. Sličan postupak je i u odnosu na sendviče koji se pripremaju u proizvodnim pogonima te se dopremaju u ugostiteljski objekt u kojem se poslužuju kupcima u ambalaži te uz dodatak pribora koji omogućuje trenutnu konzumaciju. S tim u vezi postavljeno je pitanje može li klijent A primijeniti sniženu stopu PDV-a na isporuke odabranih skupina proizvoda (torte, kolače i pakirane sendviče) koji se pripremaju u njegovim proizvodnim pogonima otkuda se otpremaju u ugostiteljske objekte i isporučuju kupcima uz dodatne usluge koje omogućuju trenutnu konzumaciju. Također postavljeno je pitanje primjenjuje li se snižena stopa i u slučaju kada kupci naručuju slastice primjerice torte koje preuzimaju kao gotov proizvod u ugostiteljskom objektu.

U vezni navedenog odgovaramo u nastavku.
Člankom 38. stavkom 3. točkom za) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19) te člankom 47. stavkom 2. točkom za) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 i 1/20) propisano je da se PDV po stopi 13% obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu o ugostiteljskoj djelatnosti. Pripremanjem i usluživanjem jela i slastica smatra se i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Dodatnim uslugama osobito se smatra posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično. 
U skladu s navedenim, PDV po stopi 13% se obračunava i plaća na pripremanje i usluživanje jela i slastica uključivo i sladoled u i izvan ugostiteljskog objekta te na isporuku pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju.
Prema tome, ako porezni obveznik jela i slastice, u konkretnom slučaju (torte, kolače i sendviče) pripremljene u svom proizvodnom pogonu isporučuje u svojim ugostiteljskim objektima uz postojanje dodatnih usluga koje omogućuju trenutnu konzumaciju na obavljenu isporuku jela i slastica obračunava i plaća PDV po stopi 13%.
U slučaju ako ugostiteljski objekt obavlja isporuku slastica primjerice torte uz dodatne usluge koje omogućuju trenutnu konzumaciju nema prepreke da se i na takvu isporuku primijeni snižena stopa PDV-a 13%. 

Povratak na mišljenja