Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost

Datum: 12.01.2017, Četvrtak
Klasa: 410-19/16-02/184
Davatelj: Porezna uprava

      ​Obratili ste se u vezi primjene snižene stope PDV-a na manja pakiranja sjemenja, lukovica cvijeća, lončanice i kombinirane artikle u tipu kompost pakiran sa sjemenom i slično te što sve spada u kategoriju „repromaterijal u poljoprivredi“. 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
      Člankom 38. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16) propisano je da se od 1. siječnja 2017. godine stopom PDV-a 13%, među ostalim, oporezuju sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticidi te drugi agrokemijski proizvodi te hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce.
      S tim u vezi člankom 47. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 1/17) detaljnije je propisano na što se primjenjuje snižena stopa PDV-a 13%.
Tako je propisano da se sadnicama smatraju: lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u stanju mirovanja, u vegetaciji ili u cvatu, biljke i korijeni cikorije, (osim korijena iz KN oznake 1212) iz KN oznake 0601 te ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi, micelij gljiva iz KN oznake 0602.
      Sjemenjem se smatra: sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu iz KN oznake 1209; laneno sjeme iz KN oznake 1204; sjeme uljane repice iz KN oznake 1205; suncokretovo sjeme iz KN oznake 1206; ostalo uljano sjeme i uljni plodovi iz KN oznake 1207; pšenica i suražica za sjetvu iz KN oznake 1001 11 00 i 1001 91; raž za sjetvu iz KN oznake 1002 10 00; ječam za sjetvu iz KN oznake 1003 10 00; zob za sjetvu iz KN oznake 1004 10 00; kukuruz za sjetvu iz KN oznake 1005 10; riža za sjetvu iz KN oznake 1006 10 10; sirak u zrnu za sjetvu iz KN oznake 1007 10; proso za sjetvu iz KN oznake 1008 21 00; soja za sjetvu iz KN oznake 1201 10 00; kikiriki, nepržen niti drukčije toplinski obrađen neovisno je li oljušten ili lomljen ili ne za sjetvu iz KN oznake 1202 30 00; laneno sjeme neovisno je li lomljeno ili ne za sjetvu iz KN oznake 1204 00 10; sjeme uljane repice niskog sadržaja eruka kiseline za sjetvu iz KN oznake 1205 10 10; suncokretovo sjeme neovisno je li lomljeno ili ne za sjetvu iz KN oznake 1206 00 10; pamukovo sjeme za sjetvu iz KN oznake 1207 21 00; ricinusovo sjeme iz KN oznake 1207 30 00; sezamovo sjeme za sjetvu iz KN oznake 1207 40 10; sjeme gorušice za sjetvu iz KN oznake 1207 50 10; sjeme šafranike iz KN oznake 1207 60 00; sjeme dinje iz KN oznake 1207 70 00; sjeme maka za sjetvu iz KN oznake 1207 91 10; ostalo sjeme za sjetvu iz KN oznake 1207 99 20; sjeme konoplje iz KN oznake 1207 99 91; sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu iz KN oznake 1209; krumpir sjemenski iz KN oznake 0701 10 00; lučice za sadnju iz KN oznake 0703 10 11; kukuruz šećerac sjemenski hibridi iz KN oznake 0712 90 11; grašak sjemenski iz KN oznake 0713 10 10 te obični grah uključujući bijeli grah sjemenski iz KN oznake 0713 33 10.
      Gnojivima te pesticidima i drugim agrokemijskim proizvodima smatraju se gnojiva iz KN oznake 31, dok se pesticidima i drugim agrokemijskim proizvodima smatraju insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (na primjer, posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za muhe) iz KN oznake 3808.
      Hranom za životinje smatra se kukuruz iz KN oznake 1005 osim kukuruza za sjetvu iz KN oznake 1005 10; soja neovisno je li lomljena ili ne iz KN oznake 1201 osim soje za sjetvu iz KN oznake 1201 10 00; brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova, osim od gorušice, iz KN oznake 1208; švedska repa, krmna cikla, krmno korijenje, sijeno, lucerna (alfalfa), djetelina, esparzeta, krmni kelj, lupine, grahorice i slični proizvodi za stočnu hranu, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne iz KN oznake 1214 te ostaci i otpaci od prehrambene industrije i pripremljena životinjska hrana iz KN oznake 23, osim čvaraka, vinskog taloga i vinskog kamena iz KN oznake 2307 00 te osim hrane za pse i mačke, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju iz KN oznake 2309 10.
      Prema tome, snižena stopa PDV-a primjenuje se na sva dobra koja su obuhvaćena navedenim KN oznakama. Stoga ako su manja pakiranja sjemenja, lukovica cvijeća, lončanice i kombinirani artikli u tipu kompost pakiran sa sjemenom sadržani u navedenim KN oznakama tada se na njih primjenjuje snižena stopa PDV-a.

Povratak na mišljenja