Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost na medicinsku opremu

Datum: 31.12.2018, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/18-02/307
Davatelj: Porezna uprava

      Navedenim dopisom obratili ste nam se u vezi tumačenja članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 106/18), kojim se, kako ste naveli, mijenjaju odredbe članka 38. stavka 2. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) u vezi oporezivanja medicinske opreme, pomagala i drugih sprava sniženom stopom poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) od 5%.
U vezi naprijed navedenog postavljeno je pitanje da li se snižena stopa PDV-a od 5% obračunava na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu zdravstveno osigurane osobe koja u tom trenutku već ima utvrđen status invaliditeta, ili se snižena stopa PDV-a od 5% odnosi na sve zdravstveno osigurane osobe, koje, kako je navedeno, sukladno Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) imaju pravo na neku medicinsku opremu, pomagala i druge sprave, koje se koriste za ublažavanje liječenja.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
      Prema odredbama članka 38. stavka 2. točke e) Zakona o PDV-u PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a.
 
      Člankom 47. stavkom 1. točkom e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 79/13 do 128/17) podrobnije je propisano da se medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida smatraju i proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo – implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, te ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a.
 
      Što se tiče primjene snižene stope PDV-a od 5% na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti, napominjemo da se odredbe članka 38. stavka 2. točke e) Zakona o PDV-u nisu mijenjale u svojoj biti te se primjenjuju na isti način kao do sada. S tim u vezi važno je istaknuti da je odredbama članka 6. gore navedenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, članak 38. Zakona o PDV-u u cijelosti izmijenjen iz nomotehničkih razloga.
 
      Primjena snižene stope PDV-a od 5% prilikom isporuke medicinske opreme, pomagala i drugih sprava koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti ne ovisi o tome kome se navedena oprema i pomagala isporučuju, već o tome nalaze li se na Popisu ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a, te na Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo. 
 
      Prema tome, prilikom isporuke medicinske opreme, pomagala i drugih sprava koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti čiji su nazivi pod kojim se stavljaju u promet navedeni u stupcu 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a, te koji se nalaze na Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, primjenjuje se snižena stopa PDV-a od 5% neovisno o tome kome se isporučuju (primjerice građanima, bolnicama).
 
      Napominjemo da Porezna uprava nije nadležna za određivanje koji medicinski proizvodi se mogu uvrstiti pod stupac 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima HZZO-a već je to u nadležnosti HZZO-a. 

Povratak na mišljenja