Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost

Datum: 07.06.2019, Petak
Klasa: 410-19/19-02/108
Davatelj: Porezna uprava

Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se u vezi primjene snižene stope PDV-a na:
- sjemenke suncokreta rfs za prehranu ljudi,
- sezam rfs za prehranu ljudi,
- mak zrno rf/mljeveni za prehranu ljudi,
- lan rfs za prehranu ljudi,
- kukuruz kokičar rfs namijenjen za ljudsku prehranu koji se prodaje u rinfuzi i za pakiranje u obliku popcorna za mikrovalnu,
- bućine golice rfs za prehranu ljudi,
- chia sjemenke 100 g Natura za prehranu ljudi
- bućine sjemenke sirove - sirovina koja se prerađuje da bi se dobila pečena sjemenka za prehranu ljudi.
 
 U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Člankom 38. stavkom 3. točkom j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16 i 106/18) i člankom 47. stavkom 2. točkom j) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17 i 1/19) propisano je da se sadnice i sjemenje oporezuju PDV-om po stopi 13%. Sjemenjem se u smislu ove točke smatra:
1. krumpir, sjemenski, iz KN oznake 0701 10;
2. lučice za sadnju iz KN oznake 0703 10 11;
3. kukuruz šećerac, sjemenski hibridi, iz KN oznake 0712 90 11;
4. grašak, sjemenski, iz KN oznake 0713 10 10;
5. obični grah uključujući bijeli grah (Phaseolus vulgaris), sjemenski, iz KN oznake 0713 33 10;
6. tvrda pšenica za sjetvu iz KN oznake 1001 11;
7. ostala pšenica i suražica za sjetvu, iz KN oznake 1001 91;
8. raž za sjetvu iz KN oznake 1002 10;
9. ječam za sjetvu iz KN oznake 1003 10;
10. zob za sjetvu iz KN oznake 1004 10;
11. kukuruz za sjetvu iz KN oznake 1005 10;
12. riža za sjetvu iz KN oznake 1006 10 10;
13. sirak u zrnu za sjetvu iz KN oznake 1007 10;
14. proso za sjetvu iz KN oznake 1008 21;
15. soja za sjetvu iz KN oznake 1201 10;
16. kikiriki, nepržen niti drukčije toplinski obrađen, neovisno je li oljušten ili lomljen ili ne, za sjetvu, iz KN oznake 1202 30;
17. laneno sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1204;
18. sjeme uljane repice, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1205;
19. suncokretovo sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1206;
20. ostalo uljano sjeme i uljni plodovi, neovisno jesu li lomljeni ili ne, iz KN oznake 1207;
21. sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu, iz KN oznake 1209.
 
Obzirom da je razvrstavanje pojedinih dobara u KN oznake u nadležnosti Carinske uprave, zatražili smo očitovanje u vezi s navedenim. 
 
S tim u vezi Carinska uprava uputila nam je odgovor KLASA: 413-01/19-08/121, URBROJ: 513-02-1321/1-19-2 od 27. svibnja 2019. u kojem navodi:
„U tarifne se brojeve 1201 do 1207 razvrstava sjemenje i plodove vrsta što ih se rabi za ekstrakciju (pritiskom ili pomoću otapala) jestivog ili industrijskog ulja i masti, bez obzira isporučuje li ih se za sijanje ili za ostale svrhe. Sjemenje i plodovi što ih se razvrstava u ove tarifne brojeve mogu biti cijeli, lomljeni, zgnječeni, oljušteni ili u ljusci. Također mogu biti podvrgnuti umjerenoj toplinskoj obradi uglavnom za bolje konzerviranje (npr. inaktiviranjem lipoidnih enzima i izdvajanjem dijela vlage), u svrhu uklanjanja gorčine, za inaktivaciju neprehrambenih faktora ili olakšanja njihove uporabe. Međutim, takva je obrada dopuštena samo ako ne utječe na kakvoću sjemenja i plodava kao prirodnih proizvoda i ne čini ih prikladnima za određenu svrhu.
 
U nastavku donosimo popis KN oznaka za traženu robu:
 
- sjemenke suncokreta za prehranu ljudi KN oznaka 1206,
- sezam za prehranu ljudi 1207,
- mak za prehranu ljudi 1207,
- lan za prehranu ljudi 1204,
- kukuruz kokičar za prehranu ljudi 1005 90,
- bućine golice za prehranu ljudi 1207,
- chia za prehranu ljudi 1207,
- bućina sirova sjemenka 1207.
 
Napominjemo da se gore nabrojana roba razvrstava u navedene KN oznake ukoliko je u sirovom stanju dok se soljene, pečene, pržene i namašćene sjemenke razvrstavaju u poglavlje 20 Kombinirane nomenklature. Pakiranje ne utječe na razvrstavanje robe.“
 
Prema tome, snižena stopa PDV-a od 13% primjenjuje se na sva dobra koja su obuhvaćena KN oznakama propisanim člankom 47. stavkom 2. točkom j) Pravilnika o PDV-u. Napominje se da se sukladno odgovoru Carinske uprave u navedene KN oznake razvrstavaju proizvodi u sirovom stanju, dok se soljene, pečene, pržene i namašćene sjemenke razvrstavaju u poglavlje 20 Kombinirane nomenklature, a pakiranje ne utječe na razvrstavanje u KN oznake.

Povratak na mišljenja