Primjena stope PDV-a

Datum: 13.07.2020, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/20-02/194
Davatelj: Porezna uprava

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je pitanje primjenjuje li se na proizvod Ladesta hand gel stopa PDV-a od 13% ili 25%.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 38. stavka 3. točke k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19) i članka 47. stavka 2. točke k) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19 i 1/20) propisano je da se stopom PDV-a od 13% oporezuju gnojiva i pesticidi te drugi agrokemijski proizvodi te da se pesticidima i drugim agrokemijskim proizvodima smatraju insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (na primjer, posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za muhe) iz KN oznake 3808.
Slijedom navedenog, snižena stopa PDV-a od 13% primjenjuje se na dezinficijense obuhvaćene KN oznakom 3808, dok se isporuka dezinficijensa koji nisu obuhvaćeni KN oznakom 3808 oporezuje stopom PDV-a od 25%. 
Obzirom da je za razvrstavanja proizvoda u pojedine KN oznake nadležna Carinska uprava, informaciju o tome u koju je KN oznaku razvrstan konkretan proizvod potrebno je zatražiti od Carinske uprave.

Povratak na mišljenja