Primjena stope PDV-a na sjemenje

Datum: 09.04.2019, Utorak
Autor: I.P.

      Člankom 47. st. 2. t. j) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. – 1/19.) propisano je da se PDV plaća po stopi od 13% na sadnice i sjemenje. U navedenoj točci dan je pregled u 21 stavci što se smatra sjemenjem. Za većinu stavaka jasno je propisano da se odnosi na sjeme (dobra) za sjetvu (sadnju) osim za četiri stavke. Te četiri stavke su:

  • 17. laneno sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1204
  • 18. sjeme uljane repice, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1205
  • 19. suncokretovo sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1206
  • 20. ostalo uljano sjeme i uljni plodovi, neovisno jesu li lomljeni ili ne, iz KN oznake 1207.

      S obzirom na to da se navedeno sjemenje prodaje i za konzumaciju u ljudskoj prehrani, Poreznoj upravi i Carinskoj upravi postavljeno je pitanje primjenjuje li se i na konzumno sjemenje snižena stopa PDV-a od 13%.

      Carinska uprava očitovala se da se sjemenje za ljudsku konzumaciju ako nije prženo, pečeno, kuhano ili bilo kako toplinski obrađeno ili soljeno, razvrstava u iste KN oznake kako slijedi:

  • sjemenke suncokreta KN 1206
  • laneno sjeme KN 1204
  • sjeme uljane repice KN 1205
  • bučine golice KN 1207
  • sjemenke sezama KN 1207.

      Prema tome konzumno neobrađeno sjemenje razvrstava se u iste KN oznake kao i sjeme za sjetvu.

      Očitovanje Porezne uprave koja je primila na uvid i očitovanje Carinske uprave je sljedeće: „…snižena stopa PDV-a primjenjuje se na sva dobra koja su obuhvaćena navedenim KN oznakama. Stoga ako su navedeni proizvodi označeni navedenom KN oznakom tada se na njih primjenjuje snižena stopa PDV-a.“

      Prema tome, može se zaključiti da je sadašnji stav Porezne uprave da se na navedeno sjemenje primjenjuje stopa PDV-a od 13%. Podsjećamo da je raniji stav bio da je glavni uvjet za primjenu snižene stope PDV-a bilo to da se sjemenje iz čl. 47. st. 2. t. j) Pravilnika koristi za sjetvu, međutim sada se može zaključiti da je bitno samo to je li to sjemenje svrstano u navedenu KN oznaku ili nije.

Povratak na vijesti