Primjena stope PDV-a na sjemenje

Datum: 17.07.2019, Srijeda


Temeljem učestalih pitanja i različitih očitovanja Područnih ureda Porezne uprave u vezi primjene stope PDV-a na sjeme uljane repice bez obzira na namjenu (merkantilno, za sjetvu, za proizvodnju ulja itd.) u nastavku dajemo očitovanje Carinske i Porezne uprave koje su u korespodenciji s njima dobili porezni obveznici.

Dajemo i tumačenje stopa PDV-a na konzumne sjemenke suncokreta, lana, uljane repice, buče i sezama, a o čemu smo se već očitovali na našoj internetskoj stranici dana 9. travnja 2019. godine i u časopisu RRiF br. 5/19., str. 53.

Člankom 47. st. 2. t. j) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. – 1/19.) propisano je da se PDV plaća po stopi od 13% na sadnice i sjemenje. U navedenoj točci dan je pregled u 21 stavci što se smatra sjemenjem. Za većinu stavaka jasno je propisano da se odnosi na sjeme (dobra) za sjetvu (sadnju) osim za četiri stavke. Te četiri stavke su:

  • 17. laneno sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1204
  • 18. sjeme uljane repice, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1205
  • 19. suncokretovo sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1206
  • 20. ostalo uljano sjeme i uljni plodovi, neovisno jesu li lomljeni ili ne, iz KN oznake 1207.

S obzirom na to da se navedeno sjemenje prodaje i za konzumaciju u ljudskoj prehrani, Poreznoj upravi i Carinskoj upravi postavljeno je pitanje primjenjuje li se i na konzumno sjemenje snižena stopa PDV-a od 13%.

Carinska uprava očitovala se da se sjemenje za ljudsku konzumaciju ako nije prženo, pečeno, kuhano ili bilo kako toplinski obrađeno ili soljeno, razvrstava u iste KN oznake kako slijedi:

  • sjemenke suncokreta KN 1206
  • laneno sjeme KN 1204
  • sjeme uljane repice KN 1205
  • bučine golice KN 1207
  • sjemenke sezama KN 1207.

Prema tome, konzumno neobrađeno sjemenje razvrstava se u iste KN oznake kao i sjeme za sjetvu. Navedeno potvrđuje i mišljenje Carinske uprave  (MF Kl.: 413-01/19-08/121).

Jednako tako, Carinska uprava navodi da se prema Kombiniranoj nomenklaturi sjeme uljane repice razvrstava u KN oznaku 1205 bez obzira na namjenu (merkantilno, za sjetvu, za proizvodnju ulja itd.).

Očitovanje Porezne uprave koja je primila na uvid i očitovanje Carinske uprave je sljedeće: „…snižena stopa PDV-a primjenjuje se na sva dobra koja su obuhvaćena navedenim KN oznakama. Stoga ako su navedeni proizvodi označeni navedenom KN oznakom tada se na njih primjenjuje snižena stopa PDV-a.“

Na kraju, može se zaključiti da se stopa PDV-a od 13% primjenjuje na sve sjemenje iz prethodno navedenih KN oznaka. To je i sadašnji stav Porezne uprave.

LJ.M. i I.P.

Povratak na vijesti