Primjena stope PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih termalnih ploča

Datum: 14.12.2023, Četvrtak
Klasa: 410-19/23-02/260
Davatelj: Porezna uprava

​Postavili ste upit o primjeni stope PDV-a od 0% na isporuku i ugradnju solarnih termalnih ploča. U upitu ste zatražili pojašnjenje što se podrazumijeva pod pojmom solarnih ploča. Naveli ste da se u smislu propisa o gradnji bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može graditi sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije te stoga tražite potvrdu da se i na solarne toplinske ploče primjenjuje stopa PDV-a od 0%.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 38. stavka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22 i 33/23, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

S tim u vezi člankom 47. stavkom 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14,130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22 i 43/23) detaljnije je propisano da se PDV obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore koji se većim dijelom (više od 50%) koriste za stanovanje te javne i druge zgrade koje se većim dijelom (više od 50%) koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Pod pojmom isporuka i ugradnja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona kojim se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome se stopom PDV-a od 0% oporezuje potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupu radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).

Slijedom navedenog, stopa PDV-a od 0% primjenjuje se na isporuku i ugradnju solarnih toplinskih ploča, odnosno solarnih kolektora.

Povratak na mišljenja