Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke (Nar. nov., br. 9/06. - međ. ugovori)

Datum: 02.12.2008, Utorak
Klasa: 410-01/08-01/44
Davatelj: Porezna uprava

Na vaš upit da li su njemački državljani, zaposleni u Veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Zagrebu dužni s tog osnova plaćati porez na dohodak u Republici Hrvatskoj, za plaću koju ostvaruju radom u Veleposlanstvu SR Njemačke, nastavno odgovaramo.

Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke (Nar. nov., br. 9/06. – međ. ugovori), koji je u primjeni od 1.1.2007. godine, u svom članku 28. propisuje pravo oporezivanja diplomatskog ili konzularnog osoblja.

Članak 28. citiranog Ugovora predstavlja lex specialis u odnosu na odredbu članka 4. Ugovora, koji propisuje rezidentnost, što je i izraženo u tekstu članka 28. stavak 3. »Neovisno o odredbama članka 4., fizička osoba koja je član diplomatske misije ili konzularnog ureda ili stalnog predstavništva države ugovornice u drugoj državi ugovornici ili u nekoj trećoj državi, za potrebe ovoga Ugovora, smatrat će se rezidentom države koju zastupa,

a) ako prema međunarodnom pravu u državi u kojoj obavlja službu ne podliježe oporezivanju prihoda iz izvora izvan te države ili oporezivanju imovine koja se nalazi izvan te države i

b) ako u državi koju zastupa glede poreza na ukupni dohodak ili imovinu podliježe istim obvezama kao i osobe koje su rezidenti te države.«

Prema citiranoj odredbi Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, uz uvjete koji su u njoj navedeni, plaće zaposlenika Njemačkog veleposlanstva koji su njemački državljani oporezuju se u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Povratak na mišljenja