Primjena Zakona o računovodstvu

Datum: 15.12.2008, Ponedjeljak
Klasa: 400-01/08-01/6
Davatelj: Uprava za financijski sustav

Uprava za financijski sustav zaprimila je 11 prosinca 2008 upit od poduzeća X Zagreb vezan za tumačenje članaka 15 i 20 Zakona o računovodstvu Odredbama članka 20 Zakona o računovodstvu Nar nov br 109 07 a u svezi s člankom 36 stavkom 9 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji Nar nov br 139 08 u stavku 1 propisano je da je poduzetnik dužan dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće te revizorsko izvješće ako njegovi financijski izvještaji podliježu reviziji sukladno odredbama članka 6 Zakona o reviziji te konsolidirane financijske izvještaje ako ih je dužan sastavljati prema odredbama članka 16 ovoga Zakona Prema članku 20 stavku 2 Zakona o računovodstvu mali poduzetnik također je dužan dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave godišnje financijske izvještaje iz članka 15 stavka 10 istoga Zakona odnosno bilancu račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijske izvještaje Sukladno ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja