Procedure poslovanja kod uvoza piva

Datum: 01.07.2010, Četvrtak
Klasa: 413-01/10-01/268
Davatelj: Carinska uprava

Vezano za vaša pitanja o načinu poslovanja pri uvozu piva načinu dopreme procedurama i postupcima od granice do mjesta carinjenja obzirom da se želite baviti ovim uvozom obavještavamo vas kako Carinska uprava nije obrazovna institucija koja bi imala zadaću educirati buduće ili sadašnje poduzetnike kako i na koji način poslovati u Republici Hrvatskoj Ujedno napominjemo da sukladno carinskim i trgovinskim propisima djelatnost trgovine u RH može obavljati isključivo trgovačko društvo ili trgovac pojedinac registrirani za odnosnu djelatnost te stoga treba i zaposliti osobu odgovarajuće kvalifikacije i znanja za uspješno obavljanje povjerenih poslova U carinskom segmentu kao deklarant odnosno osoba koja podnosi carinsku deklaraciju za stavljanje robe u odgovarajući carinski postupak može se pojaviti isključivo osoba sa sjedištem u RH Ukoliko deklaraciju podnosi u svoje ime i za svoj račun istu smije sačiniti samo osoba koja je položila poseban stručni ispiti za ovlaštenog carinskog zastupnika te ishodila odobrenje Carinske uprave za obavljanje ovoga posla Ovo podrazumijeva da u takvom slučaju trgovačko društvo ima zaposlenika koji poznaje detalje carinskih procedura U suprotnome dakle ukoliko uvoznik nema zaposlenu ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja