Pročišćeni tekst prostornog plana

Datum: 12.11.2015, Četvrtak
Klasa: 350-01/15-02/106
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg upita vezanog uz način ispravka gramatičkih i pravopisnih pogrešaka u tekstu prostornog plana, odnosno mogućnosti da se iste isprave u objavi pročišćenog teksta prostornog plana, obavještavamo vas da pravopisne i gramatičke greške postoje, ako postoji razlika između teksta plana koji je donijelo predstavničko tijelo i teksta koji je objavljen u službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. U tom slučaju ispravlja se tekst plana koji je objavljen, a u pročišćeni tekst se uvrštava ispravljeni tekst.
Također, skrećemo pozornost da prema stajalištu izraženom u Izvješću Ustavnog suda Republike Hrvatske U-X-80/2005 pročišćeni tekst ne smije zadirati u sistematiku teksta propisa, niti u brojčane oznake članaka. Slijedom navedenog, u pročišćeni se tekst ne smije unositi nov sadržaj, odnosno takav koji nije dio niti jednog od prijašnjih izmjena, odnosno dopuna propisa koji čine pročišćeni tekst. 
Radi iznesenog, mišljenja smo da u predmetnom slučaju ''dodavanje popisa groblja u pročišćeni tekst'' nije dopušteno iz razloga što isto predstavlja nov sadržaj te se uvrštavanjem istoga više ne bi radilo o pročišćenom tekstu, već o dopunama prostornog plana.

 

Povratak na mišljenja