Procjena vrijednosti zemljišta

Datum: 25.02.2016, Četvrtak
Klasa: 410-20/16-01/03
Davatelj: Porezna uprava

​Zaprimili  smo  upit  poreznog  obveznika kojim  traži  mišljenje  o  načinu utvrđivanja tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.
Naime, porezni obveznik iskazuje nezadovoljstvo visinom utvrđene tržišne vrijednost poljoprivrednog zemljišta koju je utvrdila nadležna ispostava Porezne uprave, u cilju utvđivanja visine porezne osnovice.
Porezni obveznik ističe kako je kupio poljoprivredno zemljište za koje je platio 1,56 kn/m2. Navedeno zemljište se "nekim slučajem" našlo unutar građevinskog područja te je za isto utvrđena porezna osnovica u iznosu od 74 kn/m2 što je gotovo 50 puta više od plaćene cijene.
Porezni obveznik također iskazuje nezadovoljstvo napomenom nadležne ispostave Porezne uprave "da nikome tko se žalio nije umanjen iznos poreza?!".
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Tržište nekretnina je slobodno tržište na kojem se cijene nekretnina slobodno ugovaraju.
Visina naknade iz ugovora ili druge isprave o stjecanju nekretnina uzima se kao porezna osnovica za utvrđivanje visine poreza ako je visina te vrijednosti približno jednaka cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu. Ako je ta vrijednost manja, Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine kao visinu porezne osnovice (članak 9. Zakona o porezu na promet nekretnina, Narodne novine, br: 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 i 143/14).
Za potrebe oporezivanja nastalih prometa nekretnina, Porezna uprava koristi vlastitu bazu prosječnih cijena nekretnina koja se formira za različite tipove nekretnina. Riječ je o bazi formiranoj na cijenama nekretnina iskazanim u ugovorima o kupoprodaji nekretnina koje se cijene koriste kao usporedba je li stjecatelj nekretnine isplatio iznos naknade približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržistu za sličnu nekretninu s približno istog područja i u približno isto vrijeme. U navedene svrhe formiraju se prosječne cijene za poljoprivredno ali i za građevinsko zemljište. Nalazi li se zemljište u poljoprivrednoj ili građevinskoj zoni utvrđuje se temeljem potvrde nadležnog tijela, o kojoj zavisi hoće li se porezna osnovica utvrđivati temeljem prosječnih cijena za poljoprivredno ili za građevinsko zemljište.
Slijedom navedenog, tako utvrđena porezna osnovica odraz je cijena koje se postižu ili se mogu postići na trzištu za sličnu nekretninu s približno istog područja i u približno isto vrijeme.
Molimo da odgovor proslijedite podnositelju upita.
Zaključno napominjemo da je sukladno načelu pomoći stranci porezne obveznike potrebno uputiti u njihova prava i obveze, ali bez prejudiciranja u ishod postupka, osobito postupaka koji su u nadležnosti drugih tijela.

Povratak na mišljenja