Prodaja knjige (stručna literatura)

Datum: 05.09.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/16-01/144
Davatelj: Porezna uprava

      Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se s pitanjem u vezi poreza na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: PDV). U upitu se navodi da je u predmetnom slučaju riječ o nerezidentu, pravnoj osobi sa sjedištem u Škotskoj, koja se bavi prodajom knjiga (stručne literature) u papirnatom i elektroničkom formatu, organiziranjem i provođenjem neformalnog profesionalnog razvoja učitelja, nastavnika i djelatnika srodnih profesija te organizacijom seminara (radionica) na području Republike Hrvatske. Obzirom na navedeno podnositelj upita postavlja sljedeća pitanja:


1. Treba li porezni obveznik iz Škotske za knjige u papirnatom obliku koje je isporučio pravnim i fizičkim osobama u tuzemstvu obračunati i platiti PDV u Republici Hrvatskoj?
2. Podliježu li knjige u e-formatu (stručna literatura) oporezivanju u Republici Hrvatskoj?
3. Gdje je oporeziva usluga organizacije seminara (radionica) koje nerezident iz Škotske obavlja u Republici Hrvatskoj?

      U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 1. Vezano uz prvo pitanje napominjemo da je Porezna uprava, Središnji ured, među ostalim, u vezi stjecanja dobara unutar Europske unije, objavio mišljenje KLASA: 410-19/13-01/208, URBROJ: 513-07-21-01/13-1, od 29. svibnja 2013. godine koje je dostupno ovdje.
 2. Nadalje, što se tiče isporuke knjiga u e-formatu, Porezna uprava, Središnji ured, dao je Obavijest o izmjenama na području PDV-a u vezi oporezivanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljanih usluga koja je dostupna ovdje.
      S tim u vezi napominjemo da se porezni obveznik iz Škotske treba raspitati u svojoj državi članici u vezi mogućnosti pojednostavljenja odnosno primjene posebnog postupka pri oporezivanju e-usluga. 
      Nadalje, obzirom da se u pitanju ne navodi je li osoba koja je primatelj predmetne usluge porezni obveznik ili fizička osoba napominjemo da se prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
3. Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
      Odredbama članka 21. stavka 1. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima kao što su izložbe i sajmovi te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju.
      Mjestom obavljanja usluga i pomoćnih usluga u vezi s kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim aktivnostima kao što su izložbe i sajmovi, uključujući obavljanje usluga organizatora takvih aktivnosti osobi koja nije porezni obveznik, smatra se mjesto gdje se te aktivnosti stvarno odvijaju, sukladno odredbama članka 21. stavka 2. Zakona.
      Obzirom na navedeno, usluge pristupa sajmovima odnosno organizacija seminara i radionica oporeziva je sukladno odredbama članka 21. Zakona u Republici Hrvatskoj.  Vezano uz navedeno napominjemo da su informacije u vezi registracije stranih poreznih obveznika dostupne ovdje.
 

Povratak na mišljenja