Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu

Datum: 22.06.2020, Ponedjeljak
Autor: I.P.

U Narodnim novinama, br. 70/20., objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Navedenim Pravilnikom produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu dobara iz čl. 71.v Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16. – 42/20.) za dodatna tri mjeseca. Podsjećamo, navedena mogućnost obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu uvedena je s ciljem olakšanja poslovanja gospodarstva u posebnim okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19.

U skladu s navedenom izmjenom, za uvoz dobara obavljen u razdoblju od 9. travnja do 20. rujna 2020. godine smatra se da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV iskaže kao obvezu u Obrascu PDV.

U skladu s navedenim, porezni obveznik iskazuje obračunani PDV pri uvozu kao obvezu u Obrascu PDV pod t. II.15. Obračunani PDV pri uvozu te ako ima pravo na odbitak pretporeza, istodobno iskazuje pretporez pod t. III.14. Pretporez pri uvozu.

Mogućnost plaćanja PDV-a pri uvozu na navedeni način, u skladu s Uputom o privremenoj uporabi obračunskog poreza na dodanu vrijednost pri uvozu (KLASA: 011-02/20-30/6 od 9. travnja 2020. godine) koju je izdalo Ministarstvo financija, Carinska uprava, mogu iskoristiti samo oni uvoznici koji su upisani u registar obveznika PDV-a i koji na odgovarajući način zatraže tu pogodnost. Prema navedenoj Uputi, svi porezni obveznici koji to žele trebaju od svoga carinskog zastupnika zatražiti primjenu ove pogodnosti. Napominjemo, primjena takva načina plaćanja PDV-a pri uvozu nije obvezna. 

Povratak na vijesti