Promijenjena je osnovica za izračun plaće za siječanj 2017. godine u javnim službama

Datum: 16.01.2017, Ponedjeljak
Autor: N.D.

      Osnovica za izračun plaće za siječanj 2017. godine koja se isplaćuje u veljači 2017. godine za državne službenike i namještenike te službenike i namještenike u javnim službama promijenjena je s 5.108,84 kn na 5.211,02 kn.

      Uz to, promjenama kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i tijekom 2017. godine u ugovorenim razdobljima osnovica će biti i dalje povećavana dok to nije izvjesno za službenike i namještenike u javnim službama.

      Detaljnije o ovome te uređenju materijalnih prava za službenike i namještenike u javnim službama detaljnije možete pročitati u RRiF – u br. 2/17. Pretplatnicima koji imaju pristup web portalu članak je dostupan ovdje.

Povratak na vijesti