Promjena računovodstvenih propisa u proračunskom sustavu

Datum: 22.03.2011, Utorak
Autor: N.D.

Iako se od početka 2011. primjenjuje novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 114/10.). On je ispravljen. Ispravak je objavljen u Nar. nov., br. 31, od 16. ožujka 2011. Tom objavom ispravljeni su samo neki računi u računskom planu. O kojim promjenama je riječ možete vidjeti ovdje.

Objavljen je i Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 32/11.). Njime je utvrđen potpuno nov način sastavljanja financijskih izvještaja za razdoblje koje počinje 2011. Novi propisani financijski izvještaji se moraju primijeniti i za izvještavanje o poslovanju prvog izvještajnog razdoblja 2011., za razdoblje siječanj – ožujak 2011.
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu možete preuzeti ovdje, a o njemu detaljnije pročitati u časopisu RRiF, br. 4/11.

Novi financijski izvještaji bit će i jedna od tema koje će se izložiti na seminaru koji je namijenjen proračunima i proračunskim korisnicima koji će se održati 29. ožujka 2011.

Tom prigodom prodavat će se i nova knjiga: RAČUNOVODSTVO PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA po povoljnijoj cijeni.

Povratak na vijesti