Promjena sadržaja financijskih izvještaja

Datum: 24.11.2010, Srijeda
Autor: V.B.

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja objavljen je u Narodnim novinama 130/10., a primjenjuje se i na 2010.

Kako se mijenjaju Međunarodni standardi financijskog izvještavanja i Međunarodni računovodstveni standardi, poglavito MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja te Četvrta i Sedma smjernica o pravu trgovačkih društava u EU, tako se moralo uskladiti i naše bilančno pravo.

Modernizacija financijskih izvještaja učinjena je tako što je nekoliko bilančnih pozicija ukinuto a nekoliko pak otvoreno. Tako npr. više se u okviru financijske imovine ne iskazuju vlastiti udjeli (trezorske dionice) kod malih i srednjih poduzetnika nego kao negativna stavka u okviru kapitala (pasive), gubitak iznad kapitala premješten je iz aktive u kapital. Nove pozicije odnose se na sudjelujuće interese i to će izazvati razdvajanje ili sažimanje svota koje su prikazane na drugim pozicijama. U Računu dobitka i gubitka najveća promjena je ukidanje pozicije o internim prihodima.

Promijenjen je i sadržaj izvještaja o promjenama na kapitalu i više nije u tzv. standardiziranom obliku (obrascu), nego će se sastavljati prema zadanim pozicijama (RRiF će ipak dati standardni oblik) i ta promjena se tiče srednje velikih poduzetnika. Veliki poduzetnici sastavljaju ovaj izvještaj prema MRS 1 u nestandardnom obliku. Sve ovo zahtijeva korekcije u računskom planu i financijskim izvještajima.

RRiF priprema XIV. nakladu RRiF-ovog Računskog plana za poduzetnike koji će obuhvatiti ove i druge promjene u propisima (poreznim). Predviđeni rok izlaska iz tiska je sredina prosinca 2010. O ovim promjenama i preknjižavanjima detaljnije pišemo u časopisu RRiF br. 12.

Povratak na vijesti