PROMJENA STOPE PDV-A NA E-PRETPLATE

Datum: 12.12.2018, Srijeda
Autor: S.M.

Molimo naše pretplatnike na časopise RRiF i Pravo i porezi, koji pretplatu primaju u obliku e-pretplate+Internet izdanja, da pretplatu za 2019. godinu plate od 2. siječnja 2019. nadalje, s obzirom da se od 1.1.2019. mijenja stopa PDV- a na ovaj oblik pretplate s 25% na 13%.


Time se mijenja i ukupna cijena pretplate pa će cijene u 2019. godini biti sljedeće:

- časopis Računovodstvo revizija i financije (RRiF) e-pretplata + Internet izdanje
  1.260,00 kn + PDV 13% 163,80 = ukupno 1.423,80 kn
  
(dosadašnja cijena 1.260,00 kn + PDV 25%=1.575,00 kn)

- časopis Pravo i porezi e-pretplata+ Internet izdanje
  1.100,00 kn + PDV 13% 143,00 = ukupno 1.243,00 kn
 
(dosadašnja cijena 1.100,00 kn + PDV 25%=1.375,00 kn)

Svim pretplatnicima, koji su pretplatu za 2019. već platili, izvršit ćemo povrat više plaćenog PDV-a pri obračunu primljenog predujma prema računima za predujam i izdavanju računa za isporuku krajem siječnja 2019.

Povratak na vijesti