Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa

Datum: 22.04.2020, Srijeda
Autor: N.D.

      Ograničeni su rashodi proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna odnosno dopuštena su korištenja sredstava samo za neophodno poslovanje čime je izravno zahvaćen i određeni broj trgovačkih društava. Ova racionalizacija aktivnosti i poduzimanje odgovarajućih mjera proteže se i na jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave.

      Stvorena je mogućnost prevladavanja novčanog jaza u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave putem beskamatnih pozajmica, ali samo za posebne namjene i po utvrđenoj proceduri.

      Promjene u sustavu javne nabave nužna su posljedica racionalizacije trošenja u proračunskom sustavu: obustavljeni su postupci i pokretanje novih postupaka za sve ono što nije povezano s obavljanjem osnovnih poslova i funkcija. Isto tako, nabava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda detaljnije je uređena uz proširenje mogućnosti nabave uz primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave. U ovim posebnim okolnostima žurna nabava je nešto što je učestalije pri čemu do izražaja dolaze pregovarački postupci bez prethodne objave.

      U načelu zabranjeno je novo zapošljavanje te sklapanje ugovora o djelu.

      O svemu prethodnome pretplatnici na Internet izdanje mogu već sada pročitati članke koji će biti objavljeni u prilogu časopisa RRiF, br. 5/20., Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika. Člancima se može pristupiti ovdje.

Povratak na vijesti