Promjene u zapošljavanje stranaca

Datum: 06.11.2019, Srijeda
Autor: H. V.

Dana 31. listopada 2019. otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga novog Zakona o strancima, koje traje do 29. studenog 2019.

Najvažnija novina u odnosu na trenutačno važeći Zakon o strancima (Nar. nov., br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.) je propisivanje novog modela zapošljavanja stranaca u RH. Prijedlogom novog Zakona o strancima određeno je da se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za boravak i rad mora priložiti pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, budući da Vlada RH više neće propisivati godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje državljana trećih zemalja. Iznimno, poslodavac koji namjerava zaposliti sezonskog radnika u poljoprivredi u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske godine neće biti obvezan priložiti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Hrvatski zavod za zapošljavanje bi, na zahtjev poslodavca, provodio „test tržišta rada“ koji bi trebao obuhvatiti provjeru stanja u evidenciji nezaposlenih osoba te postupak posredovanja ako u evidenciji nezaposlenih osoba ima osoba na domaćem tržištu rada koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca.

Drugim riječima, poslodavci će morati prije zapošljavanja državljana trećih zemalja provjeriti mogu li potrebu za radnicima zadovoljiti na domaćem tržištu rada. Iako bi predloženi model zapošljavanja stranaca trebao ići u smjeru bržeg reagiranja na potrebe tržišta rada pitanje je hoće li on za poslodavce predstavljati samo dodatno „administriranje“. Naime, odobravanje dozvola za boravak i rad više neće ovisiti o stanju iskorištenosti odobrene godišnje kvote već o testu tržišta rada i mišljenju koje će davati Hrvatski zavod za zapošljavanje, tijelo koje do sada nije sudjelovalo u postupku zapošljavanja stranaca. To povećava broj državnih tijela koja će sudjelovati u postupku odobravanja dozvola za boravak i rad (uz policijsku upravu, poreznu upravu, HZZO-a i HZMO-a te inspekciju rada) te traži njihovu bolju povezanost i koordinaciju. 

Propisane su i određene kategorije poslova za koje će Ministarstvo unutarnjih poslova, putem nadležne policijske uprave, izdavati dozvole za boravak i rad bez mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (primjerice, za ključno osoblje u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima,  za samozapošljavanje u trgovačkom društvu itd.).

O novom modelu zapošljavanja državljana trećih zemalja moći ćete pročitati u novim brojevima časopisa RRiF i PiP.

Povratak na vijesti