Prilog proračun i proračunski korisnici 11/2010

Web izdanje 187,50 KN
24,89 EUR
Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2011. – 2013.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Mjesna samouprava
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Globalni etički i integritetni pokazatelji
Autor: Mr. sc. Nediljka ROGOŠIĆ
Međuodnos plana nabave i financijskog plana
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Odgovori na pitanja
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Novosti u raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Pravilnik o unutarnjem redu u lokalnim i područnim jedinicama
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sporazum Vlade RH i sindikata o promjenama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Branimir MIHALINEC, prof.
Djelatnost trgovine kod neprofitnih pravnih osoba
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.