Prilog proračun i proračunski korisnici

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2011. – 2013.
Pror - 11.2010, str. 2
Izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Pror - 11.2010, str. 9
Mjesna samouprava
Pror - 11.2010, str. 19
Globalni etički i integritetni pokazatelji
Pror - 11.2010, str. 23
Međuodnos plana nabave i financijskog plana
Pror - 11.2010, str. 30
Odgovori na pitanja
Pror - 11.2010, str. 37
Novosti u raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi
Pror - 11.2010, str. 51
Izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament
Pror - 11.2010, str. 58
Pravilnik o unutarnjem redu u lokalnim i područnim jedinicama
Pror - 11.2010, str. 62
Sporazum Vlade RH i sindikata o promjenama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 11.2010, str. 68
Novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 11.2010, str. 70
Djelatnost trgovine kod neprofitnih pravnih osoba
Pror - 11.2010, str. 72
Mišljenja ministarstva uprave
Pror - 11.2010, str. 80