Prilog proračun i proračunski korisnici 4/2010

Web izdanje 24,89
Predaja financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010.
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Aktualnosti u proračunskom nadzoru
Autor: Slavica MALENICA, dipl. oec.
Novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Dostavljanje izvješća o javnoj nabavi za 2009.
Autor: Ivančica FRANJKOVIĆ, dipl. oec.
Regionalni razvoj RH
Autor: Željka TROPINA GODEC, iur.
Neka upozorenja proračunskim korisnicima u vezi s PDV-om
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novi način uređivanja plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Utjecaj novog Zakona o radu na Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.