Prilog proračun i proračunski korisnici

Način i uvjeti zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pror - 5.2013, str. 3
Predmet nabave
Pror - 5.2013, str. 5
Dokumentacija u otvorenom postupku javne nabave
Pror - 5.2013, str. 8
Što donosi novi Zakon o pravu na pristup informacijama
Pror - 5.2013, str. 18
Promišljanja o primjeni čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama
Pror - 5.2013, str. 23
Smjenski i dvokratni rad u školama
Pror - 5.2013, str. 26
Utjecaj smanjenja plaća u državnoj službi na smanjenje plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Pror - 5.2013, str. 31
Volonterstvo prema Zakonu o volonterstvu
Pror - 5.2013, str. 35
Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 5.2013, str. 41
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 5.2013, str. 48