Prilog proračun i proračunski korisnici

Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju lokalnih proračuna
Pror - 5.2015, str. 3
Razlozi isključenja prema Direktivi 2014/24/EU
Pror - 5.2015, str. 9
Javna nabava – primjeri iz prakse
Pror - 5.2015, str. 16
Odgovori na pitanja iz područja javne nabave
Pror - 5.2015, str. 22
Rad predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pror - 5.2015, str. 29
Nespojivost dužnosti i sukob interesa lokalnih dužnosnika
Pror - 5.2015, str. 36