Prilog proračun i proračunski korisnici 4/2017

Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Knjigovodstvene evidencije u proračunskom računovodstvu za obveznike PDV-a
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Dokumentacija o javnoj nabavi
Autori: Ivica PRANJIĆ , dipl. oec.
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Kontrola izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu uz osvrt na najčešća pitanja korisnika
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Iva MATIJEVIĆ , mag. oec.
Redovni lokalni izbor
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Postupak kandidiranja na lokalnim izborima
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Kolektivni ugovor za javne službe
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik