Prilog proračun i proračunski korisnici

Provedba Europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.)
Pror - 9.2017, str. 2
Novi podzakonski propisi u području javne nabave
Pror - 9.2017, str. 5
Obveza primjene Zakona o javnoj nabavi
Pror - 9.2017, str. 15
“Opće” obveze naručitelja u sustavu javne nabave
Pror - 9.2017, str. 22
Praksa Državne komisije prema novome Zakonu o javnoj nabavi
Pror - 9.2017, str. 29
Kontrole izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu
Pror - 9.2017, str. 35
Izrada Državnog proračuna za razdoblje 2018. – 2020.
Pror - 9.2017, str. 42
Planiranje na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za razdoblje 2018. – 2020.
Pror - 9.2017, str. 51