Prilog proračun i proračunski korisnici 9/2017

Provedba Europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.)
Autor: Ivica ČULINA , dipl. oec.
Novi podzakonski propisi u području javne nabave
Autor: Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Obveza primjene Zakona o javnoj nabavi
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
“Opće” obveze naručitelja u sustavu javne nabave
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Praksa Državne komisije prema novome Zakonu o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Kontrole izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Iva MATIJEVIĆ , mag. oec.
Izrada Državnog proračuna za razdoblje 2018. – 2020.
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Planiranje na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za razdoblje 2018. – 2020.
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.