RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Tromjesečni financijski izvještaji za 2019. godinu u sustavu proračuna

Pror - 3.2019, str. 2

      Započela je nova proračunska godini pa se time približio i rok sastavljanja i predaje prvih financijskih izvještaja u sustavu proračuna za 2019. godinu. Iako nisu nastale promjene u sustavu financijskog izvještavanja u odnosu na isto razdoblje iz 2018. godine, potrebno je podsjetiti na obvezu izvještaja te se osvrnuti na neke aktivnosti koje su uobičajene nakon završetka prethodne proračunske godine.

 1. Uvod
 2. O rokovima, obrascima i obveznicima
 3. Raspodjela rezultata

Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračuna

Pror - 3.2019, str. 5

      Konsolidirani financijski izvještaji su i u sustavu proračunskog računovodstva jedna bitna vrsta financijskih izvještaja u kojima su podatci za više međusobno povezanih proračuna i/ili proračunskih i izvanproračunskih korisnika predstavljeni kao da je riječ o jedinstvenoj cjelini.
      O toj vrsti financijskih izvještaja, posebno s motrišta lokalnih, a posebno s motrišta razdjela državnog proračuna, riječ je u ovom članku.

 1. Uvod
 2. Postupak konsolidacije
 3. Rokovi predaje konsolidiranih financijskih izvještaja
 4. Konsolidacije financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njezinih korisnika
 5. Konsolidacija financijskih izvještaja razdjela državnog proračuna i njihovih korisnika

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu - podsjetnik za ministarstva, druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te za općine, gradove i županije

Pror - 3.2019, str. 13

      Općine, gradovi, županije i ministarstva te druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije predaju Ministarstvu financija svoje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu do 1. travnja 2019. godine. Naime, uobičajeni je rok 31. ožujka, ali s obzirom na to da je to ove godine nedjelja, odnosno neradni dan, rok za predaju pomiče se na prvi sljedeći radni dan, tj. na ponedjeljak 1. travnja 2019. godine.

 1. Uvod
 2. Predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
 3. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
 4. Zaključak

Profesionalni propust u sustavu javne nabave

Pror - 3.2019, str. 17

      U okviru postojećeg sustava javne nabave profesionalni propust jedna je od mogućih osnova za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave. Njezino korištenje mora biti predviđeno u dokumentaciji o nabavi. Naručitelji moraju biti oprezni pri korištenju ove osnove stoga što je teret dokazivanja postojanja tog propusta na njima.
      U članku se objašnjava zakonsko utemeljenje ovog instituta, uz navođenje nekih rješenja iz prakse u vezi s njim.

 1. Uvod
 2. Pojam profesionalnog propusta kao fakultativne osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave prema ZJN 2016
 3. Fakultativne osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave u skladu s Direktivom 2014/24/EU
 4. Profesionalni propust prema odredbama prethodnog Zakona o javnoj nabavi
 5. Fakultativne osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave – profesionalni propust
 6. Profesionalni propust - fakultativna osnova za isključenje gospodarskog subjekta
 7. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
 8. Faza pregleda i ocjene ponuda
 9. Samokorigiranje gospodarskog subjekta kod kojega su ostvarene osnove za isključenje

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma

Pror - 3.2019, str. 25

      U sustavu javne nabave jedno od područja kojima se pokriva jamstvo je i područje urednog ispunjenja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako on obvezuje na izvršenja. U članku se objašnjava primjena tog jamstva, navodi zakonski okvir te niz rješenja DKOM-a u vezi s ovom vrstom jamstva.

 1. Uvod
 2. Jamstvo za uredno ispunjenje – ugovor / okvirni sporazum
 3. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva za uredno ispunjenje
 4. Zaključak

Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu

Pror - 3.2019, str. 31

      U sustavu javne nabave potrebno je početkom tekuće godine izraditi statističko izvješće za prethodnu godinu. Rok za ispunjenje te obveze je 31. ožujka 2019. godine, a njezino neispunjenje je prekršaj.
      U članku se podsjeća na tu obvezu te se posebna pozornost pridaje unosu podataka u taj izvještaj koji se odnose na jednostavne nabave i na one koje se ni ne ubrajaju u njih jer su ispod propisanih pragova.
      Ujedno se daje uputa kako provesti tu obvezu ako joj podliježe osoba koja nije provodila ni jedan od postupaka javne nabave jer to nije ni bila obvezna.

 1. Uvod
 2. Gdje se izrađuje izvješće
 3. Bilješka
 4. Prekršaj
 5. Objave
 6. Jednostavna nabava
 7. Zaključno

Plaće u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama

Pror - 3.2019, str. 36

      Plaće su školskim ustanovama uređene općim propisna radnog prava te posebnim propisima od kojih se neki primjenjuju na obje vrste ustanova, a neki se primjenjuj samo na jednu od njih.
      U ovom se članku daje pregled sastavnica obračuna plaće u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama. Uz to, navodi se i nekoliko mišljenja tijela koje tumače primjenu „općeg“ kolektivnog ugovora.

 1. Uvod
 2. Javne službe i temeljni kolektivni ugovor
 3. Zaključak
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)