RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Polugodišnji financijski izvještaji s pregledom proračunske okružnice Ministarstva financija

Pror - 7.2020, str. 3

Izmjene i dopune državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu

Pror - 7.2020, str. 13

Institut objašnjenja i upotpunjavanja ponuda u postupcima javne nabave

Pror - 7.2020, str. 18

Utjecaj pandemije COVID-19 na rad lokalnih predstavničkih tijela

Pror - 7.2020, str. 29

O nekim odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Pror - 7.2020, str. 36

Odabrano iz Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Pror - 7.2020, str. 39
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)