Prilog proračun i proračunski korisnici 12/2021

Obveza popisa imovine i obveza kod proračuna i proračunskih korisnika
Autor: Mr. sc. Ana SAVANOVIĆ GORIŠEK
Računovodstveni podsjetnik za proračune i proračunske korisnike za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2021. godinu – proračunske osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi od 1. siječnja 2022. godine
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, u praksi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Procedure iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Stanje sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru i usvojene mjere za unaprjeđenje
Autori: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Silvana ŠALOV , univ. spec. iur., dipl. oec.
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.
Promjene u izvršavanju proračuna RH za 2021. godinu
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
O državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Autori: Tamara KELKOVIĆ BENKO , dipl. oec.
Andrea KOCELJ , mag. oec.