Proširena je primjena potpora u sustavu športa

Datum: 29.04.2020, Srijeda
Autor: N.D.

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19) i objavljena je na stanicama Središnjeg državnog ureda za šport (https://sdus.gov.hr/).

Njezina bit je da je obuhvat poslodavaca koji mogu tražiti potporu za svoje radnike proširen. Uz već prije navedene poslodavce

o   športski klub-udruga za natjecanje ili športsko dioničko društvo koji sudjeluju u redovnom sustavu natjecanja ako je član nacionalnog športskog saveza (izravno ili neizravno)

o   športski savez na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: JLP(R)S)

o   športska zajednica na razini JLP(R)S

potporu mogu tražiti i poslodavci u

o   sportskoj udruzi

o   sportskom klubu-sportskom dioničarskom društvu

Sažetak ove odluke koji uključuje o ovu promjenu može se vidjeti ovdje.

Opširnije o izvornoj odluci pisano je u aktualnoj temi u časopisu RRiF, br. 5/20.

Napominjemo da je najnovijim izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 50/20.) uređeno oslobođenje od plaćanja doprinosa za svotu isplaćene sufinancirane neto plaće za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje i Središnji državni ured za šport.

Povratak na vijesti