Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

Datum: 01.07.2020, Srijeda
NN br. 75/2020

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. studenoga 2019. do 30. travnja 2020. iznosi 2,89%.

Povratak na nove propise