Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

Datum: 01.01.2021, Petak
NN br. 1/2021

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. svibnja 2020. do 31. listopada 2020. iznosi 2,75 %.

Povratak na nove propise