Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

Datum: 03.01.2022, Ponedjeljak
NN br. 1/2022

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. svibnja 2021. do 31. listopada 2021. iznosi 2,49 %.

Povratak na nove propise