Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

Datum: 02.01.2023, Ponedjeljak
NN br. 1/2023

  1. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima na dan 31. listopada 2022. iznosi 2,84 %.
  2. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja stambenih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u švicarskim francima na dan 31. listopada 2022. iznosi 2,74 %.
  3. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja ostalih potrošačkih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u eurima na dan 31. listopada 2022. iznosi 5,44 %.
  4. Prosječna ponderirana kamatna stopa na stanja ostalih potrošačkih kredita odobrenih u Republici Hrvatskoj s ugovorenom promjenjivom kamatnom stopom u švicarskim francima na dan 31. listopada 2022. iznosi 3,43 %.

Povratak na nove propise