Provedba izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost (

Datum: 15.01.2010, Petak
Klasa: 410-19/09-01/219 _
Davatelj: Porezna uprava

U Središnji ured Porezne uprave učestalo pristižu upiti o provedbi odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95., 106/98., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09. i 94/09., dalje: Zakon) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., dalje: Pravilnik posebice u svezi s postupanjem pri prijavi u registar i brisanju iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost od 01.01.2010, te o poreznom statusu određenih usluga.

Uvažavajući probleme poreznih obveznika oko razumijevanja i provedbe odredbi Zakona (neovisno o tome što je isti objavljen u Nar. nov., br. 87/09. od 21. srpnja 2009.)posebice zbog bitnih promjena u poslovanju primjerice poduzetnika koji su do 31.12.2009. bili oslobođeni plaćanja poreza na dodanu vrijednost po institucionalnom principu, a od 01.01.2010. uz oslobođene isporuke obavljaju i isporuke koje nisu oslobođene plaćanja tog poreza i za dio svog poslovanja moraju postati obveznici poreza na dodanu vrijednost (o čemu smo dali detaljnu uputu pod gornjim brojem od 31.12.2009 u slučaju podnošenja zahtjeva z upis/ispis iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost potrebno je pozorno razmotriti svaki zahtjev, a po potrebi radi pojašnjenja ili otklanjanja nedoumica pozvati radi očitovanja poreznog obveznika koji nije podnio zahtjev, a prema podacima Porezne uprave je to trebao učiniti.

Stoga smatramo da probleme u praksi u prijelaznom razdoblju treba rješavati na što je moguće jednostavniji način uvažavajući nove okolnosti i možebitne zabune te eventualno pogrešno prijavljivanje u sustav poreza na dodanu vrijednost ili podnošenje zahtjeva za izlaz iz sustava ako poduzetnik nije pravilno utvrdio svoj status iste treba riješiti naknadno, u što kraćem roku, te iznimno prihvatiti i zahtjeve koje se može očekivati nakon 15. siječnja pa i do kraja ovog mjeseca.

Navedeno se odnosi i na rješavanje problema povezanih s prilagodbom poreznih obveznika u dijelu tehničke podrške njihovih kompjutorskih sustava kad su u pitanju podaci koje su obvezni iskazati u skladu s novim propisima, primjerice iskazivanje OIB-a na računu umjesto MB-a ili MBG-a.

Zbog mnogobrojnih usluga za koje poduzetnici smatraju da su u okviru djelatnosti iz članka 11. i 11.a Zakona oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost ili traže tumačenje odnosi li se na isto na određene usluge i isporuke dobara, a u Pravilniku nije moguće navesti o kojim je sve vrstama uslugama riječ, izvješćujemo vas da je, nakon više danih odgovora bolnicama, psiholozima i dr.., u postupku rješavanje tih pitanja sa nadležnim ministarstvima, strukovnim udruženjima i sl., gdje u nekim slučajevima očekujemo i mišljenje nadležnog ministarstva, o čemu ćete kontinuirano biti obavještavani.

Povratak na mišljenja