Pružanje usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car) i iznajmljivanje brodica

Datum: 24.02.2020, Ponedjeljak
Klasa: 334-01/20-01/129
Davatelj: Ministarstvo turizma

Koje sve uvjete je potrebno zadovoljiti za otvaranje obrta za rent a car s oldtimer vozilima te za usluge iznajmljivanja brodica charter navodimo sljedeće Sukladno čl 95 st 2 Zakona o pružanju usluga u turizmu Nar nov br 130 17 25 19 i 98 19 u daljnjem tekstu cit Zakon rent a car usluge mogu pružati pravne i fizičke osobe iz čl 5 st 1 toga Zakona trgovačka društva zadruge trgovci pojedinci i obrtnici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji koji su registrirani za pružanje te usluge pod uvjetima propisanim tim Zakonom i posebnim propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama Shodno navedenom rent a car usluge možete pružati u poslovno organizacijskom obliku kao obrt ili trgovačko društvo registrirano za pružanje rent a car usluga Sve informacije o osnivanju i registraciji obrta ili trgovačkog društva i troškovima osnivanja i registracije možete pronaći na mrežnim stranicama HITRO HR na poveznici https www hitro hr usluge kao i popis poslovnica Fine sa šalterima HITRO HR ili na mrežnim stranicama Središnjeg državnog portala https gov hr moja uprava poslovanje pokretanje poslovanja osnovanje obrta 1672 https gov hr moja uprava poslovanje pokretanje poslovanja osnivanje drustva 1673 Članak 95 cit Zakona propisuje koje uvjete sukladno tom Zakonu pružatelj usluga mora ispunjavati za pružanje rent a car usluga Tako je propisano da je rent a car usluga iznajmljivanja osobnih vozila bez vozača koje pružaju pravne i fizičke osobe registrirane za pružanje te usluge st 1 rent a car usluge mogu pružati pravne i fizičke osobe iz čl 5 st 1 toga Zakona pod uvjetima propisanim tim Zakonom i posebnim propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama st 2 pružatelj rent a car usluga dužan je st 3 1 imati registriranu djelatnost najma vozila rent a car 2 sva vozila registrirati i osigurati sukladno posebnim propisima kojima se regulira registracija i osiguranje uključujući osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja prilikom iznajmljivanja vozila bez vozača 3 imati najmanje jedan poslovni prostor koji može biti poslovnica uređena za prijam putnika kiosk u kojem se ili iz kojeg se pružaju usluge ili poslovni prostor iz kojeg se pružaju usluge šalter odnosno pult ako se isti nalaze u objektima namijenjenim trgovačkim aktivnostima u hotelima u sajamskim prostorijama na kolodvorima ili terminalima za javne usluge kopnenog pomorskog ili zračnog prijevoza i slično 4 imati osigurana parkirališna mjesta za primopredaju vozila 5 sklopiti s putnikom ugovor o najmu vozila koji obvezno mora sadržavati podatke o pružatelju usluge i korisniku usluge iznajmljenom vozilu predviđenom trajanju najma i pravima i obvezama ugovornih strana 6 upoznati putnika s općim uvjetima najma vozila te ih staviti na raspolaganje putniku u pisanom obliku na hrvatskom i ili engleskom jeziku Za osnivanje vođenje i poslovanje obrta i ili trgovačkog društva registriranog za pružanje usluga iznajmljivanja vozila rent a car cit Zakon ne propisuje stručnu spremu niti broj vozila Posebni propisi kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama čijih se uvjeta moraju pridržavati pravne i fizičke osobe koje pružaju rent a car usluge su Zakon o sigurnosti prometa na cesta ma Nar nov br 67 08 48 10 74 11 80 13 158 13 92 14 64 15 108 17 i 70 19 i njegovi prateći ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja